Kvíaholt 27, Borgarnesi

Einbýlishús
Heildarstærð: um 330 m²
Hannað: 2006